Om meg

Kleivveien 73
8533 Bogen i Ofoten

+47 91 10 60 45
per-kaare@holdal.no

pkh 1

Per-Kaare Holdal er født på Holdal, Borge i Lofoten 16. august 1954. Per-Kaare Holdal er samfunnsengasjert og har gjort en stor innsats blant annet i trafikksikkerhetsarbeid og for miljøet. 

Holdal er pådriver i aksjonen Lofoten mot Sellafield og bidro sterkt til at Sellafield-anlegget stoppet utslippene av det radioaktive isotopet Technetium (Tc-99) i 2004. For dette ble Lofoten mot Sellafield innstilt til Nordisk råds miljøpris. 3. mars 2010 arrangerte Holdal et møte i Brussel med deltakelse fra sentrale europeiske politikere, med krav om internasjonal inspeksjon av Sellafield-anlegget for å bedre sikkerheten. 16. mars kom den britiske statsminister Gordon Brown med meldingen om at de åpnet for internasjonal inspeksjon. IAEA har nå vedtatt at de skal gjennomføre denne inspeksjonen.

Holdal har i tillegg arbeidet sammen med biskop Tor Berger Jørgensen for å redusere de mange tragediene på norske veger. Han var med å starte Nei til Frontkollisjoner i 2007 og arrangerte en rekke faglige samlinger med fagekspertise og sentrale politikere. Dette førte til at midtsikring av veger i Norge for første gang kom med i Nasjonal transportplan for 2010-2019. Høsten 2009 brukte han ferien til en trafikksikkerhetsstafett fra Vadsø i nord til Oslo i sør. Hele 9000 km på hele E6, E8, rv. 80, E39, E18 og rv. 3 og snakket trafikksikkerhet med de fleste stortingskandidatene og fikk lovnad om prioritering av trafikksikkerhet og midtsikring av vegene. Stafetten endte i Oslo den 9. september 2009, hvor det ble avsluttet med en konferanse i Oslo Kongressenter.

I 2010 startet engasjementet for å få til en fergeforbindelse mellom Bodø-Leknes. Samferdselsstyret i Nordland vedtok den 22. januar 1988 følgende uttalelse: «Samferdselstyret ser det som viktig at driften av ruten Bodø – Leknes kommer i gang fra 1. mai 1988 som forutsatt. Samferdselsstyret understreker betydningen av at saken får rask behandling i Samferdselsdepartementet.» Men dette ble stoppet av regjeringen Brundtland og fergeforbindelsen ble lagt til Moskenes. Engasjementet til Holdal har sitt utspring i at han mener dette ble gjort ut fra politiske kjepphester, og ikke på grunn av at det er den beste løsningen.

Per-Kaare Holdal har vært it-medarbeider i Kommunedata Nord-Norge, it-leder i Vestvågøy kommune, ikt-sjef i Kvæfjord kommune og med informasjon og miljøstrategien i Green Islands. Holdal er i dag ansatt som leder i fellesavdelingen i Evenes kommune.

(Fra wikipedia)