Miljøvern

Kleivveien 73
8533 Bogen i Ofoten

+47 91 10 60 45
per-kaare@holdal.no

blaa akerJeg har vært opptatt av vern av havet og spesielt har innsatsen dreid seg om å få stoppet atomforurensningen langs vår kyst.