holdal.no

Romsåslia 5
4580 Lyngdal

+47 91 10 60 45
per-kaare@holdal.no

Image

Per-Kaare Holdal

Image
Image
Image
Image
Forretningsidé ?

Forretningsidé ?

Har du en forretningsidé du ønsker å utvikle ?  Det er flere faser du må gjennom.  Jeg kan bidra med prosjektplan med finansieringsplan og forretningsplan m.m.

Les mer her
Webinar

Webinar

Her finner du noen tips på å sette opp webinar og trenger du ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt.

Les mer her
Bredbånd

Bredbånd

Vårt første bredbånd-firma Netlink Norway ble etablert i 2001.  Vårt firma etablerte bredbånd i 23 kommuner i Nordland og Troms.  ”Digital kommunesammenslåing” kalte vi vårt konsepte og stadig flere kommuner søkte samarbeider om bredbånd og IT gjennom Nerlink Norway.

Vi ble omtalt i St.meld. nr. 49 (2002-2003).  Les her i boks 7.40.

Les mer her
Nettside?

Nettside?

Jeg var med å utvikle en av de første websider i kommune-Norge. Det var for Vestvågøy kommune da jeg var IKT-leder der.  Et samarbeid med nyutdannede Tor Arne Bertheussen som kom fra California og hadde lært HTML-koding.  Vi lagde en informasjonsside for Vestvågøy kommune i 1995.  Det var før kommunene fikk en standard web-adresse, så vi måtte bruke en privat adresse for utviklingen.

Siden har det blitt mange websider, både for private og kommuner.  De første ble programmert i direkte HTML, siden i Silverstream og nå Joomla og Wordpress. 

Vi bygger web-sider til:

 • dynamiske plattformer fra mobiltelefon til dataskjermer. 
 • web-butikk ? 
 • integrasjon mot sosiale media ?

Noen eksempler:

Green Islands 

Troms Elghundklubb

Salong Bozena

Support to the people of Ukraine

Evenes kommune

Hvordan ?
Markedsføring

Markedsføring

Vi bygger plattformer for salg, markedsføring, informasjon og påvirkning for din bedrift gjennom sosiale medier.

Les mer
Datasikkerhet

Datasikkerhet

Ikke nedprioriter datasikkerhet, det kan bli kostbart.

 • Få kontroll på virksomhetens sårbarheter
 • Testingen utføres basert på fast og strukturert metodikk
 • Vurdering utføres av uavhengig og objektiv part
 • Testingen gjennomføres av sertifiserte konsulent
 • Detaljert teknisk rapport sammen med ledelsens oppsummering
 • Presentasjon av rapport med tiltak for virksomheten
 • Signert bevis på test gjennomført
Les mer
Konferanser

Konferanser

Jeg utarbeider strategi og arrangerer konferanser for å nå definerte mål.  Resultatene så langt har vært både nasjonale og internasjonale.  Jeg kan nevne:

 • etablert kommune-samarbeid  
 • fått inn behovet for midtsikring av veg i Nasjonal transportplan 2010-2019
 • stoppet utslipp til havet og nedlegging av atomanlegg

Jeg har hatt hovedansvaret for innhold, strategi og gjennomføring av konferanser i hele Norge, Reykjavik, London, Brüssel, West Cumbria, Kyiv i Ukraina.

Les mer