Vestvågøy kommune og Skeida- og Gnupverjahreppur inngår en samarbeidsavtale med det formål å inngå et langsiktig vennskapskommunesamarbeid. Intensjonen med samarbeidet er at dette skal skape ringvirkninger av positiv art. Et godt samarbeid mellom kommunene, foreninger, skoler og næringslivet vil kunne gi en spredningseffekt der vennskapsforbindelsen berører så vel lokalsamfunn og enkeltindivider som kommuneledelsen.

Samarbeidet skal fundamenteres på frivillighet mellom lag, foreninger og næringslivet
og med kommunepolitikerne som deltakere. Det er først og fremst vennskapsforbindelsens folkelige forankring som det skal vektlegges. Gjennom oppbygging av nettverk skal deltakerne knytte personlige og faglige kontakter mellom kommunene. Nytting utveksling mellom kommunene skal preges av mangfold:

- leirskole
- sommerjobb for ungdom
- utveksling av informasjon, teknologi og tjenester til næringslivet
- temareiser for skole, familier og pensjonister


Samarbeidet skal fokusere på følgende områder:

- Skeida- og Gnupverjahreppur skal være kontaktpunkt og døråpner for resten av Island
- Vestvågøy kommune skal være vertskap og døråpner for Skeid- og Gnupverjahreppur i Norge

Videre skal det forsøkes utviklet samarbeid innen:

* Kultursamarbeid
- ungdom
- kirke
- lag og foreninger generelt
* Næringslivssamarbeid
- turisme
- landbruk
- fiskeri
- IKT-næring

Vennskapet kan utvikles ved temamøter og håper at første møte tas sikte på år 2004 i Vestvågøy. Dette skal legges i forbindelse med sagaspillet på Borg. Neste møte blir fellestur til Skeida- og Gnupverjahreppur og Island i 2005. Med god regi kan slike temamøter gi impulser til problemløsninger og samarbeid som både vertskommunen og gjestende kommune kan dra nytte av.

Treffene skal skape kontakt og vennskap mellom deltakerne som gir grunnlag for mer jevnlig kontakt mellom treffene.

Det bør etableres en gruppe i hver kommune som har det overordnede ansvar for oppstart og videreutvikling av samarbeidet.
Gruppen består av minimum 3 personer i hver kommune, som i tillegg har jevnlig kontakt med hverandre.

Når det gjelder finansiering av samarbeidet skal hver enkelt lag og forening i kommunene arbeide med løsning av dette.