Takk fra det ukrainske folk

Romsåslia 5
4580 Lyngdal

+47 91 10 60 45
per-kaare@holdal.no

Certificate of appreciation - Takk fra det ukrainske folk

s2pu

The Embassy of Ukraine in the Kingdom of Norway on behalf of a grateful Ukrainian people presents this certificate of appreciation to Per-Kaare Holdal in recognition of the importance of their humanitarian assistance in meeting the urgent humanitarian needs of the citizens of Ukraine as a result of ongoing Russian aggression against Ukraine, and for their solidarity and friendship with the Ukrainian people.

3 December 2022, Oslo


Ukrainas ambassade i Kongeriket Norge overrekker på vegne av et takknemlig ukrainsk folk dette takknemlighetsbeviset til Per-Kaare Holdal i erkjennelse av viktigheten av deres humanitære bistand for å møte de presserende humanitære behovene til innbyggerne i Ukraina som følge av pågående russisk aggresjon mot Ukraina, og for deres solidaritet og vennskap med det ukrainske folket.

Oslo, 3. desember 2022