Kompetanse-tilbud

Romsåslia 5
4580 Lyngdal

+47 91 10 60 45
per-kaare@holdal.no

Image
Image
Image
Image
Image
Planlagte kurs

Planlagte kurs

1)  kurs i Word-press  - grunnleggende og videregående - hvordan lage nettsider

2) etablere nettsted 

3) Joomla-kurs - grunnleggende og videregående oppbygging av nettside

Mer info om kurs ?
Forretningsidé ?

Forretningsidé ?

Har du en forretningsidé du ønsker å utvikle ?  Det er flere faser du må gjennom.  Jeg kan bidra med prosjektplan med finansieringsplan og forretningsplan m.m.

Les mer her
Webinar

Webinar

Her finner du noen tips på å sette opp webinar og trenger du ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt.

Les mer her
Bredbånd

Bredbånd

Vårt første bredbånd-firma Netlink Norway ble etablert i 2001.  Vårt firma etablerte bredbånd i 23 kommuner i Nordland og Troms.  ”Digital kommunesammenslåing” kalte vi vårt konsepte og stadig flere kommuner søkte samarbeider om bredbånd og IT gjennom Nerlink Norway.

Vi ble omtalt i St.meld. nr. 49 (2002-2003).  Les her i boks 7.40.

Les mer her
Behov for nettside ?

Behov for nettside ?

holdal.no var med å utvikle en av de første websider i kommune-Norge. Det var for Vestvågøy kommune da jeg var IKT-leder der.  Et samarbeid med nyutdannede Tor Arne Bertheussen som kom fra California og hadde lært HTML-koding.  Vi lagde en informasjonsside for Vestvågøy kommune i 1995.  Det var før kommunene fikk en standard web-adresse, så vi måtte bruke en privat adresse for utviklingen.

Siden har det blitt mange websider, både for private og kommuner.  De første ble programmert i direkte HTML, siden i Silverstream og nå Joomla og Wordpress. 

Vi bygger web-sider til:

 • dynamiske plattformer fra mobiltelefon til dataskjermer. 
 • web-butikk ? 
 • integrasjon mot sosiale media 

 

Markedsføring

Markedsføring

Vi bygger plattformer for salg, markedsføring, informasjon og påvirkning for din bedrift gjennom sosiale medier.

Les mer
Datasikkerhet

Datasikkerhet

Ikke nedprioriter datasikkerhet, det kan bli kostbart.

 • Få kontroll på virksomhetens sårbarheter
 • Testingen utføres basert på fast og strukturert metodikk
 • Vurdering utføres av uavhengig og objektiv part
 • Testingen gjennomføres av sertifiserte konsulent
 • Detaljert teknisk rapport sammen med ledelsens oppsummering
 • Presentasjon av rapport med tiltak for virksomheten
 • Signert bevis på test gjennomført
Les mer
Konferanser

Konferanser

Jeg utarbeider strategi og arrangerer konferanser for å nå definerte mål.  Resultatene så langt har vært både nasjonale og internasjonale.  Jeg kan nevne:

 • etablert kommune-samarbeid  
 • fått inn behovet for midtsikring av veg i Nasjonal transportplan 2010-2019
 • stoppet utslipp til havet og nedlegging av atomanlegg

Jeg har hatt hovedansvaret for innhold, strategi og gjennomføring av konferanser i hele Norge, Reykjavik, London, Brüssel, West Cumbria, Kyiv i Ukraina.

Les mer