Prosjektleder

Kleivveien 73
8533 Bogen i Ofoten

+47 91 10 60 45
per-kaare@holdal.no

Image

Mange pioner-prosjekt

Image
Image
Image
Image
Webinar

Webinar

Her finner du noen tips på å sette opp webinar og trenger du ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt.

Les mer her
Bredbånd

Bredbånd

Vårt første bredbånd-firma Netlink Norway ble etablert i 2001.  Vårt firma etablerte bredbånd i 23 kommuner i Nordland og Troms.  ”Digital kommunesammenslåing” kalte vi vårt konsepte og stadig flere kommuner søkte samarbeider om bredbånd og IT gjennom Nerlink Norway.

Vi ble omtalt i St.meld. nr. 49 (2002-2003).  Les her i boks 7.40.

Les mer her
Web

Web

Jeg var med å utvikle en av de første websider i kommune-Norge. Det var for Vestvågøy kommune da jeg var IKT-leder der.  Et samarbeid med nyutdannede Tor Arne Bertheussen som kom fra Calerfornia og hadde lært HTML-koding.  Vi lagde en informasjonsside for Vestvågøy kommune i 1995.  Det var før kommunene fikk en standard web-adresse, så vi måtte bruke en privat adresse for utviklingen.

Siden har det blitt mange websider, både for private og kommuner.  De første ble programmert i direkte HTML, siden i Silverstream og nå Joomla og Wordpress.  Vi bygger web-sider til dynamiske plattformer fra mobiltelefon til dataskjermer.  Behov for web-butikk ?  Ta kontakt.

Noen sider:

Troms Elghundklubb

Salong Bozena

Support to the people of Ukraine

Evenes kommune

Hvordan ?
Konferanser

Konferanser

Jeg utarbeider strategi og arrangerer konferanser for å nå definerte mål.  Resultatene så langt har vært både nasjonale og internasjonale.  Jeg kan nevne:

  • etablert kommune-samarbeid ved hjelp av teknologi
  • fått inn behovet for midtsikring av veg i Nasjonal transportplan 2010-2019
  • stoppet utslipp til havet og nedlegging av atomanlegg
  • fokus på behov for en rent og produktivt hav
  • etablert vennskapskommuner

Jeg har hatt hovedansvaret for innhold, strategi og gjennomføring av konferanser i hele Norge, Reykjavik, London, Brüssel, West Cumbria, Kyiv i Ukraina.

Les mer